Beverwijkse Amateur
Fotografen Vereniging

De geschiedenis

November 2014 vieren we dat de Beverwijkse Amateur Fotografen Vereniging 90 jaar bestaat. Er zijn maar weinig fotoclubs die op zo'n lange staat van dienst kunnen bogen als de BAFV. De afkorting BAFV staat voor Beverwijkse Amateur Fotografen Vereniging. De vereniging werd echter opgericht als Beverwijkse Amateurfotografen Club "Rembrandt" en wel in november 1924. Een club met geschiedenis dus, maar ook een die op dit moment nog steeds springlevend is. De tentoontstelling onlangs in het Beverwijkse gemeentehuis is daar een voorbeeld van.

De naam "Rembrandt" kwam bij Fotohandel Rembrandt vandaan. De eigenaar van deze zaak en mede- oprichter van de fotoclub hoopte uiteraard dat de leden hun inkopen bij zijn zaak zouden komen doen.

Een van de oudste leden, de Heemskerker C. van Wijngaarden, kent nog veel van de historie van de fotoclub. Uit zijn verhaal komen naast de naam van Foto Rembrandt ook namen als stationschef Blauw, dokter Muis en huisschilder van Wijk tevoorschijn.

In het begin waren de clubleden mensen van "goede kom- af" Fotografie immers was een dure hobby en een doos 9 x 12 fotoplaten kostte f 2,75 waarbij te bedenken valt dat het gemiddelde arbeidersloon toen op f 25,- per week lag.

Maar toch had de Beverwijkse Fotoclub ook "gewone" leden. En omdat velen niet over een auto beschikten, betekende het dat veel van de foto's uit die tijd uit Beverwijk en directe omgeving stammen. De foto- amateurs gingen op de fiets naar hun onderwerp. Ongemerkt echter bouwden ze wel een historisch archief op dat vandaag de dag steeds meer z'n waarde bewijst.

Het moet overigens worden gezegd dat de prijs van het fotomateriaal er de oorzaak van was dat het aantal opnamen drasti sch beperkt werd. Een van de keren dat "de Beverwijkse" in opspraak kwam, was in 1930 toen een paar leden op een expositie in het veilinggebouw naaktfoto's toonden. De toenmalige directeur van de kweekschool en Deken Waare maakten zich daar enorm druk over. Zij spraken de ban uit over dat verderfelijke bloot en een complete scheuring in de vereniging was het gevolg. Maar geen storm ging de oprechte foto- amateurs echter te hoog. Dat blijkt wel uit het feit dat de Beverwijkse Amateur Fotografen Vereniging nog steeds iedere veertien dagen actief is.

In de club zijn verschillende groepen werkzaam(portret, zwart/wit, kleur en dia) en naast de clubavonden organiseert men wedstrijden en uitstapjes. Zo is er een clubcompetitie om de Broertjes trofee voor de zwart/witfotografen, terwijl de Van Wijngaardentrofee voor kleur daar ook bij hoort.

Wilt u meer weten of lid worden van de B.A.F.V. dan kunt u contact opnemen met N.C. Admiraal - Singelweide 4 1967HC Heemskerk

Programma

Programma 2015-2016 in opmaak.Gallerij

Bert
Martin
Nico A.
Ida
Nico B.

Contact

Wilt u meer weten of lid worden van de B.A.F.V.
dan kunt u cntact opnemen met N.C. Admiraal.

Nico Admiraal
Singelweide 4
1967HC Heemskerk
06 - 55735408